Läsa och tycka till om andra personers berättelser

Klicka på ”Livsberättelser” nästan högst upp på sidan.

Välj en berättelse.

Det går att läsa alla berättelser.

En del berättelser kan du lyssna på.

De har en bild med en pratbubbla.

En del berättelser är på teckenspråk.

De har en bild med två händer.

Under varje berättlse finns en ruta

där du kan skriva vad du tycker

om det som du har läst.

 

Här är några berättelser

som är skrivna med lättläst språk:

Krister Ekbergs liv

Min livsberättelse

livet med en utvecklingsstörning

 

Plåtkonstruktion

Berätta din historia

Vad vill du berätta om ditt liv? Skriv, teckna eller tala. Skicka gärna med en bild.

Berätta din historia