Villkor för insamlingen på turkiska

Toplama koşulları

Sizin anlatacağınız öyküler, Nordiska museet (Kuzey ülkelerine ilişkin kalıntıların toplandığı müze) için  önemli bir bilgi kaynağıdır. Müze, fonksiyon engelli kişilerden, bu kişilerin yakınlarından ve derneklerden, hayat öyküleri ve fotoğraf toplamaktadır. Tüm toplananlar Nordiska museet’in arşivinde saklanacaktır. Eğer isterseniz hikayenizi internet sayfası www.livsbild.se de yayınlarız. Deneyimlerinizi bize aktardığınız takdirde, günümüze dair bilginin yayılmasında Nordiska museet’e yardım etmiş olursunuz. Ayrıca bu öyküler gelecekte kaynak oluşturmak üzere de saklanır.

Yayınlama koşulları

Hikayenizi kabul edebilmemiz için kabul etmeniz gereken bazı koşullar mevcuttur:

Öykünün size ait olması gerekir başka birine değil. Koşulları kabul ettiğiniz takdirde hikayenin size ait olduğunu garanti etmiş olursunuz. Eğer yazma ve konuşma zorluğu olan biri için öykü gönderiyorsanız, bu kişiye vekillik ettiğinizi bildirmeniz gerekir.

18 yaşın altındaysanız bakımınızı üstlenmiş kişinin onayına ihtiyacımız var demektir. Öykünüzü gönderirken, bu kişinin adını ve iletişim bilgilerini de bildirmeyi unutmayın.

Nordiska museet yazı, resim, sesli kayıt ve video kayıtlarını müze arşivinde depolar. Nordiska museet başka bağlamlarda da öykülerinizi tam olarak kullanma hakkına sahip olur – araştırmalarda, basılı olarak ve sergilerde. Müze ayrıca yazı, resim, sesli kayıt ve video kayıtlarını, internet sayfasında veya internet üzerinden Facebook, Flickr, Twitter ve Youtube gibi başka kanallarda da kullanma hakkına sahip olur. Toplanan tüm bilgiler araştırmacılara ve halka açıktır.

Gönderdiğiniz öykü ve fotograflar www.livsbild.se sayfasında da yayınlanır. Bunun için sizden ayrıca onay almak gerekir. İnternet sayfası, öykünüzü okumak isteyen herkese açık olduğundan, bazen yazdıklarınız başkalarınca alıntılanabilir.

Neyin yayınlanacağına Nordiska museet karar verir. Başkalarını aşağılayan veya açığa çıkararak korumasız bırakan bilgileri çıkarırız. Bazı şeylerin değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorsak sizinle iletişime geçeriz.

Kişisel bilgiler

www.livsbild.se sayfasında adınız ve soyadınız yayınlanır. Eğer isterseniz anonim kalabilirsiniz. Ancak, adınızı, nerede oturduğunuzu, yaşınızı ve size nasıl ulaşabileceğimizi toplama işinden sorumlu olan bizlerin bilmesi gerekir. 

Nordiska museet, öykünüzü gönderirken doldurmuş olduğunuz tüm bilgileri saklar. Kişisel bilgiler içsel bir veri bankasına kaydedilecektir. Nordiska museet, araştırma amacı ile bu malzemeyi görmek isteyenlere isim ve iletişim bilgilerini verir. Nordiska museet kişisel bilgileri, Personuppgiftslagen’e (Kişisel Bilgileri Koruma Yasası) göre kulanmakla yükümlüdür.

Eğer kişisel bilgilerinizi Nordiska museet’e vermişsesiniz, bu konuda bilgi sahibi olmaya hakkınız var demektir. Yanlış, eksik ya da yanıltıcı bilgiler varsa, ve bu bilgileri bildiren sizler tarafından düzeltme isteğinde bulunululmuşsa, Nordiska museet bunları düzeltmekle yükümlüdür. 

Livsbild’de (Hayatabakış) yorum yaparken yada tartışırken

Yorumlarınızdan kendiniz sorumlusunuz. Nordiska museet yorumları yazıldıktan sonra gözden geçirir – ki bu hayat öykülerinden farklıdır, zira onları yayınlamadan önce inceleriz – ve İsveç yasa ve kurallarını çiğneyenleri çıkarırız.

Bazı kişilerin size kötü davrandığını düşünüyorsanız, size olanları anlatın ama size kötü davranan kişinin ismini yazmayın. Sövmekten sakının. Pornografik sayfalara, kadın erkek ayrımcılığı ya da ırkçılık yapan sayfalara link oluşturmayın. Reklam yapmayın.

 

Plåtkonstruktion

Berätta din historia

Vad vill du berätta om ditt liv? Skriv, teckna eller tala. Skicka gärna med en bild.

Berätta din historia