Villkor för insamlingen

Loading the player ...

 

För den senaste versionen av villkoren, läs de skriftliga villkoren för insamlingen.

Din berättelse är viktig kunskap för Nordiska museet. Via Livsbild samlar museet in livsberättelser och fotografier från personer med funktionsnedsättning, anhöriga och föreningar. När du förmedlar dina erfarenheter till oss, hjälper du Nordiska museet att sprida kunskap om samtiden. Dessutom bevaras berättelserna för framtiden.

Publiceringsvillkor

Det finns några villkor som du måste godkänna för att vi ska kunna ta emot din berättelse:

Nordiska museet lagrar text, bild, ljud och video i arkivet. Insamlat material blir tillgängligt för forskare och allmänhet. Nordiska museet kan använda din berättelse i andra sammanhang, till exempel i en utställning eller i en bok.

Text, bild, ljud och video som du skickar in publiceras också på www.livsbild.se. Den är öppen för alla om vill ta del av din berättelse, och det kan hända att andra citerar vad du har skrivit.

Berättelsen måste vara din egen, ingen annans. När du godkänner villkoren garanterar du att du själv är upphovsman. Om du skickar in en berättelse åt någon som har svårt att skriva eller tala själv, så måste du meddela att du är ombud.

Nordiska museet avgör vad som publiceras och vi kommer att ta bort uppgifter som kränker eller lämnar ut andra personer. Vi kontaktar dig om vi tycker att något bör ändras.

Är du under 18 år behöver vi ett godkännande från din målsman. Lämna hennes eller hans namn och kontaktuppgifter när du skickar in din berättelse.

Personuppgifter

Berättelser som publiceras på webbsidan undertecknas med för- och efternamn. Du kan vara anonym om du vill, men vi som sköter insamlingen behöver veta ditt namn, var du bor, din ålder och hur vi kan nå dig. Uppgifterna om dig lagras hos Nordiska museet, men de lämnas inte vidare till någon.

Några saker att tänka på när du kommenterar eller diskuterar på Livsbild

Du är själv ansvarig för dina kommentarer. Nordiska museet granskar kommentarerna i efterhand – till skillnad mot livsberättelserna som vi granskar innan de publiceras – och vi tar bort sådant som bryter mot svensk lag eller våra regler.

Om du tycker att vissa personer behandlat dig illa, så beskriv vad som hänt dig men låt bli att nämna namnet på den som kränkt dig. Undvik svordomar. Länka inte till sidor med pornografiskt, sexistiskt eller rasistiskt innehåll. Undvik reklam.

Plåtkonstruktion

Berätta din historia

Vad vill du berätta om ditt liv? Skriv, teckna eller tala. Skicka gärna med en bild.

Berätta din historia