Alla berättelser får plats på museerna

Museerna är en plats för att få perspektiv och att kunna reflektera över vår historia och samtid. Jag brukar säga att museerna är boten mot vår kollektiva glömska eller vårt gemensamma minne.

Det förpliktigar när vi ska berätta vår gemensamma historia. När jag ser hur de svenska museerna förhållit sig till och behandlat de funktionshindrades historia kan jag konstatera att här saknas detta perspektiv många gånger.

I grunden handlar det om demokrati. Dem som har till uppgift att spegla och berätta kring vårt gemensamma kulturarv måste givetvis väga in alla aspekter. Att vi har en brist på berättelser av och om funktionshindrades erfarenheter är ett tydligt exempel på hur samhället förhållit sig till den här frågan tidigare. Det är ingen ursäkt – men en förklaring och en del av historien.

Därför blir det så mycket viktigare att vi självkritiskt diskuterar hur vi på ett naturligt sätt kan lyfta in erfarenheter från personer med funktionsnedsättning. Så det blir en självklar del när man beskriver olika tidsperioder och skeenden i samhället.

Nu har jag tillförsikt i denna fråga. Jag tycker att museerna idag både i ord och i handling lyfter in flera perspektiv i historieskrivningen. Ett demokratiskt samhälle måste hela tiden i en öppen diskussion reflektera och vara vaksam över sin historieskrivning.

Det är en grundbult i ett demokratiskt samhälle att Mats PerssonALLAS berättelser får plats och utrymme. Det är bara att konstatera att vi över tid inte klarat denna uppgift men med tydligt fokus och ständig debatt blir vi bättre.

Museerna är vårt gemensamma minne.

Mats Persson
Generalsekreterare, Riksförbundet Sveriges museer 

11 maj 2012

Kommentarer: (4)

  1. Hur skulle du vilja känna igen dina erfarenheter i en museiutställning?
  2. Som svar på Erikas fråga skulle jag säga så här: När jag tagit del av t.ex. Ingmar Bergman så har jag aldrig känt igen mig och därför inte berörts av hans filmer. När jag läste Per Anders Fogelströms böcker om Stockholm gick det rakt in i min mage. Det var min historia och mitt liv det handlade om, jag tyckte jag kände igen de enkla samtalen vid köksbordet, hur människor reagerade. Länge uppfattades han som en alltför "enkel" författare. Så var det inte för mig. Han gav mig väldigt mycket under mina tonår, han satte ord på "min" historia och jag fick ett sorts kulturarv som stärkte mig enormt. Som den urstockholmare jag är så har hans skildringar blivit till "mina", han lever med mig nästan varje dag när jag går omkring i Stockholm.Så kan det ju vara med museerna också. Att man kan gestalta alla människors historia och liv.
  3. Hej, kan andra grupper/personer komma så småningom i fråga, för museets projekt, eller blir det enbart de handikappades berättelser? Jag tänker på flyktingberättelserna. Det är viktigt att Sverige tar del av den historia människorna bär med sig när de kommer till landet. Att få en glimt av människors migrationshistoria kan hälpa svenskarna att förstå, ta emot och integrera flyktingarna och flyktingarna att integrera sina två världar. Mvh
  4. Hej Marcela, bra fråga! Nordiska museet har insamlingar för flera olika målgrupper. En vänder sig till personer som invandrat till Sverige. Läs mer om den här: http://www.attminnas.nu/index.html
Plåtkonstruktion

Berätta din historia

Vad vill du berätta om ditt liv? Skriv, teckna eller tala. Skicka gärna med en bild.

Berätta din historia