Kunskap i berättelser om utanförskap

Sommarpratarna i radions program 1 delger lyssnarna sina livsbilder. ”Armbryterskan” från Ensamheten var en av sommarpratarna som gav mig nya insikter. Och sedan har jag läst berättelserna på Livsbild.se. De har blivit ett värdefullt tillskott i min kunskapsvärld.

Spontant registrerar jag en röd tråd genom de allra flesta livsberättelserna. Den tråden vill jag benämna utanförskap. Oavsett ålder eller miljöer som återges beskriver kvinnor och män sina känslor av att stå eller att ha stått vid sidan av – i skolan, i arbetslivet, i sjukvården eller i samhällslivet i övrigt – av att ha upplevt orättvisor. Vi får ta del av kamper i livet som människor försökt vinna för att känna sig medräknade och respekterade.  

Den som vill lära sig av kamper mot utsatthet och utanförskap bör naturligtvis också reflektera över orsakerna, reflektera över familjens stöd och familjens behov av stöd och reflektera över omgivningens och myndigheters människosyn och bemötande – allt baserat på samhällspolitiken över tid.

Naturligtvis kan man ställa sig frågan om känslan av stå utanför samhället och att bli orättvist bemött är densamma för 20 år sedan eller längre tillbaka jämfört med på 2000-talet. Situationerna kan givetvis vara annorlunda, men frågan är om känslan av att inte vara respekterad som samhällsmedborgare är annorlunda? Och är drivkraften idag annorlunda?

Det är fantastiskt Birgitta Anderssonatt så många kvinnor och män vill dela med sig av sina erfarenheter. Det är verkligen berättelser som sprider kunskap. Och det är ingen dyr kursavgift att ta del av dessa berättelser. Det kräver enbart tid att läsa och reflektera.

Birgitta Andersson
Ordförande i Handikapphistoriska föreningen

 

Läs gärna Bigritta Anderssons egen livsberättelse "Bortsortering"

14 augusti 2012

Kommentarer: (6)

  1. Idag har ju också utanförskap blivit ett politiskt laddat ord. Jag funderar över skillnaden mellan att känna sig utanför och att verka tillhöra det här utanförskapet.
  2. Jag tycker det är en viktig fråga Birgitta ställer; om känslan av att inte vara respekterad kan vara densamma idag jämfört med längre tillbaka? Sen är ordet "utanförskap" knepigt idag.
  3. Känslan borde väl vara densamma, även om omständigheterna kan te sig olika från tid till annan. Eller så skiljer sig de inte från varann heller?

  4. Ja jag tror att känslan blir densamma, vi lurar oss bara när vi tror att det är mindre svårt bara för att de praktiska omständigheterna är bättre. Det är som med relativ fattigdom, det begreppet har många svårt att förstå. Men människan jämför sig ju med den omgivning man lever i, då blir känslan av att inte kunna göra det de flesta andra kan lika stark, även om man inte lider nöd i gammal mening.
  5. Utanförskap... Jag tror att jag valde den själv, näst helt medveten. Jag hattar när ngn har synd om mig, hattar när folk måste anpassa sig efter mig, hattar när de uttalar dumma frågor och råd till mig... Och jag är varken bitter eller arg!
  6. Hej Olga, har utanförskapet fördelar för dig tycker du?
Plåtkonstruktion

Berätta din historia

Vad vill du berätta om ditt liv? Skriv, teckna eller tala. Skicka gärna med en bild.

Berätta din historia