Föremål och berättelser

I vår del av världen lever många människor omgivna av fysiska ting, eller föremål som de brukar kallas när de hamnar i museernas samlingar. Sakerna är mer eller mindre självklara delar av våra liv och våra personligheter. Många har en praktisk funktion – andra en estetisk eller känslomässig.

Sedan länge samlar museerna in föremål från den egna samtiden. Då finns samtidigt möjlighet att ta vara på människors berättelser om dem. Vad sakerna har betytt eller påminner om är ju inte alltid något som syns utanpå. Ett hjälpmedel kan vara älskat eller hatat. Ett helt vanligt vardagsföremål kan vara ett minne av uppskattning, förnedring, glädje eller sorg, beroende på situationen.

Den här metoden användes i projektet ”Svåra saker. Ting och berättelser som upprör och berör”. Det var en vandringsutställning som sedan blev en bok, med bidrag från både museer och besökare.

Synskadades museum medverkade med ”Yvonnes vita käpp” – det är kanske inte så svårt att gissa vad den hade använts till, men hur kunde det kännas att gå med den? En besökare tog med en bild av sin badrumsvåg – tillsammans med en berättelse om ätstörningar. En annan bidrog med ett vackert glasfat, en avskedspresent – men från en problematisk arbetsplats och inte alls förknippad med vackra minnen.

Utställningen visades över hela landet, på 27 platser mellan december 1999 och september 2000. Föremålen och berättelserna fylldes på efterhand. Till slut fanns bidrag från drygt 50 museer och runt 300 besökare – kortare eller längre, med eller utan föremål.

Utställningen var öppen för alla slags kommentarer, själva dialogen var en avsikt. Vad samlar och dokumenterar museerna? Ger de en mångsidig bild av sin samtid? Finns det svåra och smärtsamma också med? Hur ser Dina ”svåra saker” ut? Vad är ”svårt” för Dig? 

Erfarenheten av projektet visar styrkan i dialogen. Men också vikten av att kritiskt betrakta tingen omkring oss, att inte bara ta dem för givna. ”Vissa ting ger skavsår i minnet”, ”Varje sak har många betydelser” och ”Vi ser samma sak med olika ögon” var några av projektets utgångspunkter.

Jag undrar Eva Silvenom det inte även på Livsbild kunde vara intressant med sådana här berättelser om saker i vår vardag, naturligtvis gärna med fotografier. ”Ditt hem är ett museum – men över vad?”

Eva Silvén
intendent och forskare,
Nordiska museet

Foto: Peter Segemark, Nordiska museet


Omslag boken Svåra saker   Vill du veta mer? Läs boken om Svåra saker.

3 september 2012

Kommentarer: (4)

  1. Vad säger dina grejor om dig? Har du några saker hemma förknippade med starka berättelser?
  2. Det är viktigt det Eva skriver. Kanske är det så många människor bor kvar i sina hem, fyllda av saker som kanske inte alls ger positiv kraft. Jag har flyttat många gånger under de senaste 20 åren, det har varit nyttigt inte ´minst ur just den här aspekten. Nu har jag rensat ut nästan allt som "skaver i minnet" och blivit friare på köpet.
  3. Sen är det också spännande med saker som har en specell laddning just för mig. Som säger mig något annat än vad många tror. Och frågan är väl om man vill ha det som sin egen grej, kanske som sin hemlighet rentav - eller om man önskar att andra skulle se de erfarenhetena?
  4. Tänkvärda kommentarer – Erika och Margareta! Rensa eller spara, berätta eller behålla för sig själv... På Nordiska museet finns tre föremål från tre kvinnor, tillsammans med deras erfarenheter av förintelsen, cancer och sexuella övergrepp. Genom att skänka föremålen till museet – i stället för att behålla, sälja eller slänga dem – har kvinnorna låtit sina enskilda, personliga historier bli delar av de stora gemensamma berättelserna.
Plåtkonstruktion

Berätta din historia

Vad vill du berätta om ditt liv? Skriv, teckna eller tala. Skicka gärna med en bild.

Berätta din historia