Historien är inte en sanning

Vad är sant och vad är falskt? Två personer kan vara med om samma händelse, men skildringarna av vad som hänt kan skilja sig åt så mycket att man nästan tror att det är olika händelser. Människor upplever saker olika därför att vi har olika referensramar. Hur livet sett ut för personer med en funktionsnedsättning har skildrats mycket sällan i våra historieböcker eller på museerna. Än mer sällsynt har det varit att se funktionshinderaspekten ur till exempel ett klassperspektiv.

Här kommer några exempel på hur historiska händelser har fler perspektiv, där det inte bara handlar om subjektiv sanning:

1842 brukar man säga att Sverige fick allmän folkskola, skolplikt infördes 1882. Men hur ofta berättar vi samtidigt att rörelsehindrade barn fick skolplikt långt senare – 1962? Och att det var först 1968 som alla utvecklingsstörda blev skyldiga att gå i skolan? För mig känns det förljuget att tala om skolplikt från 1882 när det bevisligen inte är sant. Det här måste berättas samtidigt! Inte bara i särskilda utställningar som handlar om villkoren för personer med en funktionsnedsättning.

1921 fick Sverige allmän och lika rösträtt. Hur många gånger hör man inte det årtalet? Fast det är bevisligen inte sant det heller. Som exempel fick inte personer omhändertagna av fattigvården rösträtt förrän 1945 och först 1989 fick alla medborgare rösta. Allmän och lika rösträtt infördes alltså 1989. Också de här årtalen måste med i skildringarna av vår gemensamma historia.

När man beskriver hur människor bodde under en viss epok, så får man inte glömma att under 1900-talet bodde tiotusentals människor på olika institutioner i vårt land. Jag tycker att man ska berätta det samtidigt som man beskriver till exempel barnrikehusen på 1940-talet. Om ett museum gör en utställning av vardagsporslin för 100 år sedan, tycker jag att de också ska berätta hur människor på anstalterna serverades sin mat. Men blandas faten från Rörstrand med anstalternas plåttallrikar?

I den pågående utställningen ”Hår” på Nordiska museet finns ett litet inslag som visar hur man kan integrera olika perspektiv. Där berättar en kvinna helt kort om hur det kan vara att välja frisyr och ta bort kroppshår för den som är beroende av personlig assistent. Det är bara några rader, men nog så viktigt att ha med i en utställning som handlar om hår ur många olika aspekter.

Klassfrågor påverkar i allra högsta grad. Personer med en funktionsnedsättning tillhör ingen egen ”grupp”. Vissa saker är självklart gemensamt om man inte ser – tillgången till punktskrift eller talböcker – men sedan är det annat som avgör hur livet blir. Eric Hermelins liv är ett bra exempel på vad klasstillhörigheten kan betyda.  Han föddes 1860 i en adlig familj och blev med tiden expert på klassisk persisk poesi. De sista trettio åren av sitt liv var han patient på Sankt Lars i Lund. Tack vare familjens resurser behövde han aldrig leva i den förfärliga miljö som de andra på hospitalet gjorde då. Familjen betalade för en lägenhet på sjukhusområdet där han kunde bo människovärdigt och ägna sig åt forskning och översättning och ta emot besökare.

Självbilden blir suddig för den som aldrig känner igen sig i historieskildringar eller utställningar. Många människor med funktionsnedsättning saknar beskrivningar där deras upplevelser sätts in i ett kulturhistoriskt sammanhang. Det är skildringar som saknas i vårt kulturarv. För egen del brukar jag jämföra Ingmar Bergman och Per Anders Fogelström. I Bergmans filmer har jag aldrig känt igen mig och de har därför passerat mig ganska oberörd. Men i Per Anders Fogelströms böcker har jag en mycket stark igenkänning av mina förfäder – därmed har jag tagit till mig det han skriver med både hjärta och intellekt.

Historien kan berättas på många sätt. Att synliggöra funktionshinderaspekten borde inte vara svårt. Ändå görs det så sällan. Att se funktionshinder ur ett helhetsperspektiv är Margareta Persson dricker kaffe ur en muggkanske en större utmaning. Men är det verkligen så svårt? Jag tror det är en fråga om vilja och värderingar att se hur samhället faktiskt ser ut och har sett ut. Det är inte bara en utbildningsfråga.


Margareta Persson
Projektledare Handikapphistoria i kulturarvet, HAIKU

15 februari 2013

Kommentarer: (10)

 1. Mycket intressant och bra formulerat ,
 2. Tror att funktionshinder, synliga, som osynliga var skamfylld förr.Personal och lärare mfl hade nog inte kunskaper som krävdes heller. På 1970-talet gick jag i grundskolan. En elev hade dyselexi och lärararen nonchalerade honom bara. För min del förstod jag inte matte och läraren blev bara förbannad för att jag inte förstod.
  Hoppas fler vågar berätta sin historia på något sätt.
 3. Kommer ihåg från när jag bodde hos mina föräldrar. Jag med funktionsnedsättningar medan min syster inte har det. Jag upplevde förhållandet mellan mina föräldrar som spänt och inte alls lyckligt. Min syster upplevde det inte alls på det sättet.

  När dem skilde sig tyckte jag det var det bästa, medan syster min inte alls tyckte så.
 4. Jag kan ha svårt att identifiera mig med omgivningen. Känner mig lite mittemellan. Det syns liksom inte på mig heller. Det syns inte på andra heller med lindrig utvecklingsstörning.
 5. Hej A H! Kan du inte skicka in din berättelse, det vore spännande tycker jag. Klicka på "Berätta" i den gula menyn högst upp på sidan.
 6. Det gör jag gärna. Jag har skrivit och skickat in två stycken. Den ena Mitt liv och den andra fortsättning på Mitt liv- arbetslivet.
  Jag är på gång att skriva om relationer mellan mig och anhöriga. Då tänker jag också skriva om identifiering och känslan av att vara mittemellan.
 7. Hej AH!
  Jag minns en lärare i grundskolan som var elak mot en kille som hade lite svårt för sig. Då bestämde jag mig för att straffa läraren, jag fick hela klassen att stå och vissla, men han förstod inte varför. Jag sa tyvärr inte VARFÖR vi straffade honom. Till slut vände han sig desperat till mig och sa:Margareta, kan du inte hjälpa mig?
  Gissa om jag kände mig skyldig. Det var ju jag som hittat på det! Men jag skäms fortfarande för att jag inte sa åt honom att sluta vara elak mot killen som hade svårt att förstå.
 8. Hej Margaretap!
  Det förstår jag, men vad gör man som elev?
 9. Man skulle verkligen önska att det i alla skolor fanns några vuxna som elever som blir illa behandlade med förtroende kunde prata med.
  I stort tror jag också att det är viktigt med t.ex. den här typen av insamling av livsberättelser, som gör att människor kan läsa om hur människor har och har haft det. Ju mer sådant som sprids, desto fler personer borde bli uppmärksamma på t.ex. mobbing i skolan. Mobbing kan ju ske av både andra elever och lärare. Inte minst här på Livsbild tycker jag många berättat om hur utsatta de känt sig i skolan.
 10. Hej Margaretap!
  Håller med dig. I skolor hade det behövts personer, som kan hjälpa och stötta på olika sätt.

  Jag är väldigt glad och tacksam att denna insamlingen finns, så att jag och mfl kan ta del av berättelserna. Igenkännande, intressant och att känna man inte är ensam.
Plåtkonstruktion

Berätta din historia

Vad vill du berätta om ditt liv? Skriv, teckna eller tala. Skicka gärna med en bild.

Berätta din historia