Vad är en berättelse?

En berättelse kan ge mening, förklaring och till och med betydelse till saker, fenomen eller samhällsskeenden. Men vad är en berättelse? Vad skiljer en berättelse från andra sätt att kommunicera och vilket värde har en berättelse?

Det var inte så längesedan vi varken hade radio, TV, film, internet eller telefoner. Böcker och dagliga tidningar var sällsynt i de flesta hem en bra bit in på 1900-talet. Vad hade det muntliga berättandet för roll då?  Och vad har muntliga eller skriftliga berättelser för betydelse idag? Drunknar personliga berättelser i det allmänna mediebruset? Eller ger de mer känsla och ”blod” än vad vanliga nyheter kan ge? Vad kan berättelser av personer med egna funktionsnedsättningar ge som annan ”faktakunskap” om funktionshinderfrågor inte kan ge?

Vi vill gärna ha dina synpunkter!

Kommentarer: (6)

  1. Åh, en berättelse har vi alla, skulle säga att vi alla är unika i vårt sätt att vara. Jag är född -49 då allting exploderade. Jag var 8-9 år innan vi fick TV, bara det var ju otroligt med tanke på idag... Tankarna flyger genom huvudet..... barnaåran, jag var veckobarn hos en släkting. Oj denna tidiga tonårstiden jag tyvärr kom i tack vare olika orsaker. Nöjer mig med detta idag skulle kunna skriva hur mycket som helst men tills tomorrow kommer tillbaka.....Kram

  2. När det bara fanns det muntliga berättandet så var det ju det enda sättet för historie- och kulturöverföring. Idag tror jag att vi tycker det är mer seriöst att läsa "fakta", än att bygga vår världsbild på det personliga berättandet. Antagligen har vi förlorat mycket på det, den personliga berättelsen och berättandet ger en djupdimension som en förment "faktabok" aldrig kan ge. Kanske också massmedias nästan  porrartade sätt att lyfta fram enskilda människors öden förstört synen på styrkan i det personliga berättandet? Att  kvällstidningar intervjuar en person och sen trixar med rubriker och förstorar vissa saker så det nästan inte är sant, kanske också förstört vår tilltro till det äkta personliga berättandet. Där personen själv berättar sin historia. Hoppas vi får se många här på Livsbild!

  3. Då hoppas jag att detta medium, ska kunna tala fritt och öka förståelsen till oss med funktionhinder. Vad det än må vara. Vill att många i egen känsla vågar att uttrycka sina känslor..

  4. Instämmer med ovanstående. Jag tror dessutom. att själva skrivandet av en livsberättelse och att få sätta ord på vad man upplevt kan ha en viktig funktion att fylla för den enskilda individen - ovsett hur många som läser ens berättelse eller inte.

  5. Just det! Vi behöver ibland skriva för oss själva men också för att andra ska känna igen sig och bli stärkta. Genom andras berättelser har jag också fått många dråpliga historier och glada skratt.
  6. En berättelse är som livet självt. Där finns dalar och toppar. En berättelse visar att allt inte bara är svart eller vitt och ger en nyanserad bild av den mödosamma vägen vi alla måste vandra. Oavsett hur mörkt det än verkar vara finns det alltid ljusglimtar i var och ens liv. Låt vara att de är sällsynta hos vissa, men de finns. När jag läser berättelser slås jag hur ofta av hur mörka och dystra de verkar.Egentligen är det inget konstigt med det. Det är lättare att skriva om det som plågar oss och svårare att lyfta fram de stunder då allting är bra. Men en bra skriven berättelse ska ha förmågan att bölja fram genom toppar och dalar. Då blir den intressant och nyanserad
Plåtkonstruktion

Berätta din historia

Vad vill du berätta om ditt liv? Skriv, teckna eller tala. Skicka gärna med en bild.

Berätta din historia