Lättläst Teckenspråk

Berätta din historia

Livsbild är en digital insamling av hur det är att leva med funktionsnedsättning i olika tider. Du kan skriva, teckna eller tala in den. Skicka gärna med bilder.

Berättelsen publiceras på Livsbild om du vill. Du kan vara anonym. Kontakta oss om du vill lämna din berättelse på annat sätt.

Klicka på skriv, tala eller teckna för att lämna din berättelse. Vi tar emot berättelser på alla språk. Insamlingen vänder sig också till anhöriga.