Bilder

Fotografierna på Livsbild är tagna av följande fotografer:

Manillaskolan – Karl Heinz Hernried, Nordiska museet.
Berätta din historia – Gunnar Nordsvan, Nordiska museet.
Berätta föreningens historia – Kling.
Villkor för insamlingen – Birgit Brånvall, Nordiska museet.
Tips vad du kan berätta om – Nina Heins, Nordiska museet.
Vad är en berättelse? – Gunnar Lundh, Nordiska museet.
Min förebild – Gunnar Lundh, Nordiska museet.
Barnperspektiv och barnets perspektiv – Karl Heinz Hernried, Nordiska museet.

För inlämnade bilder finns fotografens namn i anslutning
till livs- eller föreningsberättelsen.

Plåtkonstruktion

Berätta din historia

Vad vill du berätta om ditt liv? Skriv, teckna eller tala. Skicka gärna med en bild.

Berätta din historia