Nordiska museet

Foto: Mats Landin, Nordiska museet

Nordiska museet

Idag är Nordiska museet Sveriges största kulturhistoriska museum. I samlingarna finns över 1,5 miljoner föremål av olika slag, som skildrar den svenska kulturhistorien från 1500-talet och framåt. Museet har också ett arkiv med unika samlingar av uppteckningar, beskrivningar av människors vardagsliv och dagböcker för att nämna några exempel.

Grundaren Artur Hazelius var en stor folkbildare på sin tid. Känn dig själv var hans motto för Nordiska museet, något som också står på museets logotyp från 1880. Med moderna ord skulle vi säga: Lär känna din historia, lär känna dina rötter och du kommer att bättre förstå din samtid och möta framtiden med större beredskap.

Läs mer på Nordiska museets hemsida (öppnas i nytt fönster)

Plåtkonstruktion

Berätta din historia

Vad vill du berätta om ditt liv? Skriv, teckna eller tala. Skicka gärna med en bild.

Berätta din historia