Om oss

Livsbild är en del av det treåriga projektet Handikapphistoria i kulturarvet, HAIKU. Det är en digital insamling av berättelser och fotografier som dokumenterar människors liv. Livsbild är en ny typ av insamling – berättelserna samlas in via webben och blir samtidigt tillgängliga för alla som vill läsa dem. Livsbild och HAIKU är ett samarbete mellan Nordiska museet och Handikapphistoriska föreningen som finansieras av Allmänna arvsfonden.

Insamlingen pågick fram till 31 mars 2013. Vi vill lyfta in livet för människor med funktionsnedsättning i den allmänna historien. Boende, utbildning, arbete och familjeliv – alla områden rymmer berättelser om villkoren för personer med funktionsnedsättning.

Kunskap om vardagsliv och livsvillkor

Vi hoppas att många människor bättre förstår sin historia, genom berättelserna som samlas in. De kan skapa diskussion, dialog och reflektion mellan människor och över generationer. Samtidigt fylls Nordiska museets arkiv på med kulturhistoriska berättelser om vardagsliv, livsvillkor och hur samhället fungerar för olika människor. Idag och förr i tiden. Det är kunskap som kommer att finnas tillgänglig för eventuella utställningar och i framtida forskning.

På Livsbild samlar vi in berättelser från personer med funktionsnedsättning, föreningar inom funktionshinderrörelsen och från anhöriga. Kanske inspirerar berättelserna på Livsbild dig att dela med dig av ditt vardagsliv och vad du upplevt?

HAIKU-projektet

Projektet HAIKU breddar kunskapen om vardagslivet för personer med funktionsnedsättning i museivärlden. Genom flera delprojekt vill vi lyfta funktionshinderperspektivet på landets museer:

  • Enkät till museerna om hur de arbetar med handikapphistoria. Frågor till organisationer inom funktionshinderrörelsen om deras syn på vad museerna gör och kan göra.
  • Filmhelg om funktionshinder på Historiska museet i oktober 2011, under rubriken "Föreställningar om funktionshinder". En mängd filmer, som på olika sätt speglar hur det är att leva med funktionsnedsättning, visades och diskuterades. Filmerna syn-, tecken- och skrivtolkades.
  • Samlingarna på Nordiska museet. En genomgång av ämnesord och klassificeringar i Nordiska museets samlingar ger en tydligare bild av vilka föremål, bilder och berättelser som har anknytning till funktionsnedsättning.

 

Vi arbetar med Livsbild:

Diana Chafik, intendent på Nordiska museet.
e-post diana.chafik@nordiskamuseet.se telefon 08-519 545 39

Erika Wermeling, webbredaktör.
e-post erika.wermeling@nordiskamuseet.se telefon 08-519 547 57

Margareta Persson, projektledare för HAIKU.
e-post margareta.persson@nordiskamuseet.se
telefon 08-519 545 18

Plåtkonstruktion

Berätta din historia

Vad vill du berätta om ditt liv? Skriv, teckna eller tala. Skicka gärna med en bild.

Berätta din historia