Handikapphistoriska föreningen

I år firar Handikapphistoriska föreningen, HHF, 25 år. En huvuduppgift för föreningen är att verka för insamling, bevarande och bearbetning av handikapphistoriskt material och muntliga källor. Material som belyser levnadsförhållanden och samhällets syn på människor med funktionshinder i ett historiskt perspektiv.

HHF vill inspirera handikapphistorisk forskning och följer studier som görs nationellt och internationellt. Föreningen håller konferenser och ger ut en årsbok. Handikapphistoriska föreningen samarbetar med organisationer inom funktionshinderrörelsen, universitet, folkhögskolor, museer, arkiv med flera.

Just nu driver HHF projektet Handikapphistoria i kulturarvet, HAIKU, tillsammans med Nordiska museet. 

Läs mer på Handikapphistoriska föreningens hemsida (öppnas i nytt fönster)

Plåtkonstruktion

Berätta din historia

Vad vill du berätta om ditt liv? Skriv, teckna eller tala. Skicka gärna med en bild.

Berätta din historia