Lättläst Teckenspråk

Villkor för insamlingen

Din berättelse är viktig kunskap för Nordiska museet. Museet samlar in livsberättelser och fotografier från personer med funktionsnedsättning, anhöriga och föreningar. Allt material sparas i Nordiska museets arkiv, och om du vill lägger vi också ut din berättelse på webbsidan www.livsbild.se. När du förmedlar dina erfarenheter till oss, hjälper du Nordiska museet att sprida kunskap om samtiden. Dessutom bevaras berättelserna för framtiden.

Publiceringsvillkor

Det finns några villkor som du måste godkänna för att vi ska kunna ta emot din berättelse:

Berättelsen måste vara din egen, ingen annans. När du godkänner villkoren garanterar du att du själv är upphovsman. Om du skickar in en berättelse åt någon som har svårt att skriva eller tala själv, så måste du meddela att du är ombud.

Är du under 18 år behöver vi ett godkännande från din vårdnadshavare. Lämna hennes eller hans namn och kontaktuppgifter när du skickar in din berättelse.

Nordiska museet lagrar text, bild, ljud och video i museets arkiv. Nordiska museet får fullständiga rättigheter att använda din berättelse i andra sammanhang – i forskning, i trycksaker och i utställningar. Museet får också använda text, bild, ljud och video på sin webbplats och i andra kanaler på internet, till exempel Facebook, Flickr, Twitter och Youtube. Allt insamlat material blir tillgängligt för forskare och allmänhet.

Berättelser och fotografier som du skickar in publiceras också på www.livsbild.se. För detta krävs ett separat godkännande från dig. Webbsidan är öppen för alla om vill läsa din berättelse, och det kan hända att andra citerar vad du har skrivit.

Nordiska museet avgör vad som publiceras och vi kommer att ta bort uppgifter som kränker eller lämnar ut andra personer. Vi kontaktar dig om vi tycker att något bör ändras.

Personuppgifter

På www.livsbild.se publiceras ditt för- och efternamn. Du kan vara anonym om du vill, men vi som sköter insamlingen behöver veta ditt namn, var du bor, din ålder och hur vi kan nå dig.

Nordiska museet sparar alla uppgifter som du fyllt i när du skickat in din berättelse. Personuppgifterna kan komma att registreras i en intern databas. Nordiska museet lämnar ut namn och kontaktuppgifter till personer som vill titta på materialet i forskningssyfte. Nordiska museet förbinder sig att behandla personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL).

Om du lämnat personuppgifter till Nordiska museet har du rätt att ta del av dem. Uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande förbinder sig Nordiska museet att rätta till – på begäran av dig som lämnat uppgifterna. 

När du kommenterar eller diskuterar på Livsbild

Du är själv ansvarig för dina kommentarer. Nordiska museet granskar kommentarerna i efterhand – till skillnad mot livsberättelserna som vi granskar innan de publiceras – och vi tar bort sådant som bryter mot svensk lag eller våra regler.

Om du tycker att vissa personer behandlat dig illa, så beskriv vad som hänt dig men låt bli att nämna namnet på den som kränkt dig. Undvik svordomar. Länka inte till sidor med pornografiskt, sexistiskt eller rasistiskt innehåll. Undvik reklam.

Plåtkonstruktion

Berätta din historia

Vad vill du berätta om ditt liv? Skriv, teckna eller tala. Skicka gärna med en bild.

Berätta din historia