Året som gått

Det går inte att ta miste på intresset för Livsbild. Sedan insamlingen öppnade i mars har vi tagit emot 250 berättelser, varav de flesta är publicerade på den här sidan.

Här finns livsberättelser, föreningsberättelser och skildringar av vardagslivet den 6 november. Till 6 novemberinsamlingen skickade ungefär hundra personer in sina berättelser.

Vi gläds också åt att så många av er går in på Livsbild ofta. Sidan har bra besökarsiffror.

Livsbild är öppen fram till 31 mars 2013. Vi tar emot berättelser i skrift, tal och på teckenspråk. Och på alla språk – alldeles nyligen publicerades den första spanskspråkiga berättelsen.

Vi önskar trevlig julläsning och hoppas på återseende 2013!

Erika Wermeling
webbredaktör

Plåtkonstruktion

Berätta din historia

Vad vill du berätta om ditt liv? Skriv, teckna eller tala. Skicka gärna med en bild.

Berätta din historia