Upp med ridån!

HAIKU-projektet föreläser på Sveriges kommuners och landstings stora kulturkonferens i Luleå 8 oktober. Temat för hela konferensen är Kulturarv för framtiden. Kommunpolitiker och tjänstemän inom kultursektorn sitter i publiken.

"Upp med ridån!" Om ett osynligt kulturarv och tillgänglighet är rubriken på HAIKU-projektets seminarium:

”Handikapphistoria – en del av vårt osynliga kulturarv”, Margareta Persson, projektledare HAIKU.

"Om tillgänglighet och tillgång till kulturen", Maria Johansson förbundsordförande i DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder.

"Kultur på (o)lika villkor", Ingela Jakobsson, ombudsman, Sveriges Dövas Riksförbund.

Plåtkonstruktion

Berätta din historia

Vad vill du berätta om ditt liv? Skriv, teckna eller tala. Skicka gärna med en bild.

Berätta din historia