Livsbild i panelsamtal

Tisdag 18 september deltar Livsbilds projektledare Diana Chafik i ett panelsamtal på temat ”Kulturinstitutioner, mänskliga rättighetsfrågor och demokrati”, tillsammans med museiföreträdare och forskare.

Konferensen "Att störa homogenitet" hålls på Tekniska museet i Stockholm. Det är ett samarbete mellan Örebro läns museum, Stockholm stads­museum, Riksantikvarieämbetet, Tekniska museet, och Riksförbundet Sveriges museer.

 

Plåtkonstruktion

Berätta din historia

Vad vill du berätta om ditt liv? Skriv, teckna eller tala. Skicka gärna med en bild.

Berätta din historia