Om HAIKU i Stockholm

HAIKU-projektet håller seminarium i samband med ABF:s hundraårsjubileum.

Rubriken är Handikapphistoria i kulturarvet.

Hur har historien beskrivits? Vems historia beskrivs? Var finns personer med funktionsnedsättningar i den historia som berättas? Via Livsbild skapas nya möjligheter för människor och handikapporganisationer att berätta sin historia och kommunicera med varandra.

Medverkar gör: Margareta Persson, projektledare och Claes G Olsson, fil dr i etnologi vid Umeå Universitet och vice ordförande i Handikapphistoriska föreningen.

Tid och plats: Torsdagen den 14 juni, Kulturhuset vid Sergels torg, Studio 3 (3 tr) kl 10.00 – 11.30. Seminariet teckentolkas.

 

Dagen därpå har Handikapphistoriska föreningen seminarium om samhällspolitik, välfärdspolitik och handikappolitik. Underrubriken lyder: En del kamper lyckas, andra inte.

Varför har samhället gjort ett bra jobb på en del områden, men inte på andra? Varför står så många personer med funktionsnedsättning fortfarande utanför arbetslivet? Varför är det så mycket mer intressant att diskutera vad tillgänglighet skulle kosta än att fundera på otillgänglighetens pris i ett modernt samhälle?

Medverkar gör: Bengt Lindqvist, tidigare socialminister och ordförande i HAIKU. Barbro Carlsson, tidigare bl a ordförande i HCK samt Malena Sjöberg, journalist och författare.

Tid och plats: Fredagen den 15 juni, Kulturhuset vid Sergels torg, Studio 3 (3 tr) kl 10.15 – 11.45.

 

Plåtkonstruktion

Berätta din historia

Vad vill du berätta om ditt liv? Skriv, teckna eller tala. Skicka gärna med en bild.

Berätta din historia