Birgitta Andersson talar vid HHF:s årsmöte

Foto: Elin Loberg

Ny ordförande i HAIKU

Birgitta Andersson är ny ordförande i Handikapphistoriska föreningen, HHF. Hon tar också över ordförandeklubban i HAIKU. På HHF:s årsmöte avgick Bengt Lindqvist efter 20 år vid rodret.

Hur kommer ordförandeskiftet att märkas?
– Bengt Lindqvist och jag har olika erfarenheter som man respektive kvinna. Jag kommer att mer tydligt sträva efter att lyfta fram kvinnors och mäns olika liv och levnadsvillkor i den samhällsbeskrivning vi strävar efter att bevara för eftervärlden och ta lärdom av.  

– I övrigt är det inte min ambition att göra skillnad. Jag vill värna om den trovärdighet HHF fått tack vare Bengt Lindqvists gedigna kunskaper och kontakter och fortsätta vårt målinriktade arbete att bevara vår historia för eftervärlden.

Vad hoppas du att HAIKU-projektet ska leda till?
– Självklart hoppas jag att våra svenska museer ska uppskatta Nordiska museets deltagande i projektet, och att de tar vara på den kunskap som projektet förmedlar. Jag hoppas att de i fortsättningen inkluderar människor med funktionsnedsättningar i det kulturhistoriska arvet. Och att de därmed ger en mer rättvisande bild av vårt svenska samhälle och dess invånare.

– Jag hoppas också att funktionshinderrörelsen får upp ögonen för hur livet har gestaltat sig för människor med funktionsnedsättningar i ett historiskt perspektiv. Det är lätt att glömma och inte heller riktigt förstå hur livet såg ut för bara 20-30 år sedan och än svårare för 50-60 år sedan, trots att många fortfarande kan berätta om egna erfarenheter från den tiden.

– Det är lätt att inte se den trygghet i välfärden som finns idag, den trygghet som förvärvats genom kamp, den trygghet som inte är att ta för given.  

Du har varit engagerad i olika delar av funktionshinderrörelsen under många år. Vad tar du med dig in i det här uppdraget?
– Jag tar med mig den kunskap och erfarenhet jag fått under min livstid om organisationers och enskilda människors väg och kamp för att kunna vara delaktiga i samhället, kunna utöva sina demokratiska rättigheter och kunna erövra mänskliga rättigheter.

 

Claes G Olsson och Bengt LindqvistVid årsmötet avtackades Bengt Lindqvist för sitt mångåriga ordförandeskap. Han valdes till hedersmedlem i HHF. Här tillsammans med Claes G Olsson, vice ordförande i föreningen och verksam inom HAIKU.

Senare samma dag hölls seminarium under rubriken "Utveckling eller stagnation?". En panel diskuterade de senaste 25 årens funktionshinderpolitik.


Plåtkonstruktion

Berätta din historia

Vad vill du berätta om ditt liv? Skriv, teckna eller tala. Skicka gärna med en bild.

Berätta din historia