HAIKU presenterar undersökning om museer och funktionshinder

Funktionshinder skildras sällan på museer. Det visar en undersökning som HAIKU-projektet gjort bland museer och funktionshinderförbund i landet.

– Funktionshindrades liv och historia har länge varit osynligt på museerna. Vi har undersökt hur museerna arbetar med utställningar och dokumentation, säger Diana Chafik, intendent vid Nordiska museet och medarbetare i HAIKU-projektet.

Erfarenheter från personer med funktionsnedsättning skildras sällan i utställningar på museer i Sverige. Delvis beror det på att frågor kring hur funktionshinder präglar livet inte varit aktuellt när museerna dokumenterat händelser och samlat in föremål eller när utställningar producerats. Museerna har en större medvetenhet om funktionshinder när det handlar om tillgänglighet till lokaler, information och programverksamhet, än vad gäller innehållet i utställningarna.

I museernas basutställningar är funktionshinder belyst enbart på några av specialmuseerna, visar enkätsvaren. Bland museernas tillfälliga utställningar finns det däremot en rad exempel på utställningar med funktionshindertema. Det är dock ovanligt att dessa utställningar skildrar flera delar av livet samtidigt – till exempel funktionsnedsättning och genus, eller funktionsnedsättning och klass.

– Det har skett förändringar och museerna blir alltmer medvetna om att det finns många perspektiv på vad som är den ”sanna” historieberättelsen och att de måste vara öppna för erfarenheter från olika grupper. Museernas insatser för att alla människors historia blir synliggjord är av avgörande betydelse för förståelsen av vårt samhälle, säger Diana Chafik. 

Funktionshinderrörelsen svarar att det är viktigt att människor med funktionsnedsättning kan ta sig in på muserna, men det är lika betydelsefullt att funktionshindrades liv skildras i utställningarna.

Studien om museernas arbete presenteras vid konferenser i Uppsala, Umeå, Lödöse och Malmö med början den 3 oktober.

Undersökningen gjordes bland 72 museer, 46 funktionshinderförbund och 21 samarbetsorganisationer inom handikapprörelsen på länsnivå.

 

Ta del av rapporten som pdf (öppnas i nytt fönster)


Ta del av rapporten i wordformat (öppnas i nytt fönster)

Plåtkonstruktion

Berätta din historia

Vad vill du berätta om ditt liv? Skriv, teckna eller tala. Skicka gärna med en bild.

Berätta din historia