Panelsamtal

Foto: Karolina Kristensson, Nordiska museet

TV-program om Livsbild

SVT har sänt invigningen av Livsbild. Programmen ligger på www.urplay.se, under fliken UR Samtiden.

Här kan du ta del av panelsamtalet om betydelsen av att berätta själv och att ta del av andras berättelser. Där deltog flera av dem som lämnat sina berättelser på Livsbild.

Etnolog Oscar Pripp föreläser under rubriken ”Tolererad, respekterad och erkänd – när mångfalden formar samhället”.

Bengt Lindqvist, tidigare ordförande i Handikapphistoriska föreningen, och Lena Adelsohn Liljeroth, kulturminister, berättar om hur deras funktionsnedsättningar påverkat dem.

Och vi som arbetar med Livsbild visar hur insamlingen fungerar och hur sidan är upplagd.

Plåtkonstruktion

Berätta din historia

Vad vill du berätta om ditt liv? Skriv, teckna eller tala. Skicka gärna med en bild.

Berätta din historia