Om 6 november i taltidningsreportage

 

Projektledare Diana Chafik berättar om insamlingen 6 november och om Livsbild i taltidningen Läns och Riksnytt.

Lyssna på Läns och Riksnytts reportage här. Tidningen ges ut av SRF Stockholm och Gotlands län.

Plåtkonstruktion

Berätta din historia

Vad vill du berätta om ditt liv? Skriv, teckna eller tala. Skicka gärna med en bild.

Berätta din historia