Aja Baja

Lite om Riktlinjer
Om att överleva livet...

Det var en gång en lärare
Som hade ett åtgärdsprogram.

Det var en gång en läkare
Som hade en patient.

Det var en gång en elev,
Som dreglade efter kunskap.
Det var en individ,
Som gick runt i cirklar.

Det var en gång 2 elever...
En som ville göra och kunde göra mer,
En som ville göra mer och inte kunde göra mer.

Det var en gång ett papper,
Som kallades för blankett...
Och i blanketten kunde läraren skriva
Om eleven.
Det kallades för intyg hos läkaren,
Och det skickades iväg till försäkringskassan
till patienten…

Ibland fick läraren verksamhetsstöd,
För sitt åtgärdsprogramarbete.
Det beror på hur mycket dokumentation,
Fanns kring eleven…

Ibland fick patienten beviljat beslut,
Och fick vara sjuk från arbetslivet.
När sjukdomen kom som en skugga
Och släckte en del av livet….

Processen kallas för reflektion,
Och dokumentation heter handlingen,
När ett papper utvecklar en struktur,
Med möte och underskrift
Av tre parter…eller alla parter…
Men helhetssyn kunde papperna ge liv
Till resursfördelning…
Inuti och utanför fanns resursinventering med tyst kunskap
Det är Viktigt för alla….
Det var ett tyst redskap för att få ihop
En förändring i livssituationen
Och hämta uppnådda målen till målet
Och bryta ned det i små steg.
Så att individen lyckas i sin utveckling.

På vägen fanns det flera vägar,
Men läraren tog den kortaste,
Kända vägen...
Och valde sina metoder
Utifrån sina egna erfarenheter,
Och missade en annan väg
Som hade en station till resan.

Samma sak hände med läkaren
Så som läraren,
båda klagade att det inte fanns plats i blanketten
ingen ville inte få veta mer än symtom,
flera glömde kolla hur sjukdom har en orsak
Och hur orsaken kan åtgärdas
På bästa möjliga sättet
I relationen mellan
Krav och förmåga.

I balansen mellan tolerans
Och mod
Med kraftfulla tankar
Som ger energi och skapar Harmoni.

Vad jobbigt! Säger en,
”Gigantiska” svårigheter säger den andra,
Extrem störning säger den tredje,
Utan att den första blir hörd sist.
Fantastisk skulle den säga
Men tiden tog slut innan.

Harmoni heter det,
Arbetsterapi har som syfte.
Att skapa harmoni för individen…
I livets flod.

Det finns möjligheter i alla svårigheter,
Bakom den finns en person.
Lilla fröet som blomma ska bli
Och på skolans blomstertid som gynnar alla
I Livets flod…

Lösningar
Hållbarhetslära heter den kunskapen,
Som gör att individer blir hållbara
Och fröna vattnas i sin mark
Utifrån förutsättningar och egenskaper
Med Skollagen och barnets rätt
Som säger samma sak….

Varför saknar läraren tiden?
Att fördjupa sig i sin elev
Och upptäcka eleven var eleven är
Med sina redskap
Och får blanketten som en skatt
Som bevarar minnet av utvecklingen
Där starka sidor upptäckts
Och behov tas till vara
I en process som skapar en metod
Och metodutveckling skapar en ny väg
Den enda vägen som finns
om Individen ska få en chans att lära sig leva

Skolan ska lära eleverna att lära av livet…
Inte bara att överleva ett liv…

Vården kan inte bara skriva ut medicin
Och tabletter för överlevandet
Patienten som en gång var en elev
Som dreglade efter stimulans
Och inte fick sin näring
Men sjukdomen blev inte orsaken
Det var bara ett symptom
På hur viktigt det är att veta
Samma sak …
Kring inre inneboende kraft som resurser
Och behov som möjligheter
Att upptäcka hur inre resursfördelning
Kan verkligen kompensera behov med styrkor
Och med detta skapa hjälpmedel
Med arbetsterapi och pedagogik….
I en didaktisk process
Genom en dialog…
Som fyller tomheten med hopp
Och erfarenheter med tröst…
Individen övervinner berget
Och flaggar från toppen med syn på horisonten…
Om individens förutsättningar Till livet

Där individen befinner sig i sin utveckling
I relation till helheten
Här ska svårigheterna bli sedda som behov
För att tillfredställa dessa osynliga behov
Med styrkorna som utgångspunkt
Som kompenserar dessa behov
Och i en cirkel tillåta dialogen
I en struktur som skapar
Harmoni…

Vad vi än kämpar mot att göra det
På gamla sättet göra utan processen
Kommer det att behövas
En kollaps
För att få andra att förstå
Den här Processen…

En process som leder
Till resursfördelning
i en dialog mellan krav och förmåga
Och det kan ge beslut
Som gynnar livet…
Det kallas för Harmoni
Och det skapade syftet av Arbetsterapi….
Det ger redskap att leda fram
En förändring…

Så gör man inte
Aja baja

Var finns det ett undantag
För regel
Att inte ha en dialog mellan 8 till 14?

Första undantaget kom
när någon chef som fick berätta
Något som inte var självklart

När självklara saker blir upptäckta
Kommer det svåra
Att lyfta upp mattan
Och se hur många självklara saker
inte Är självklara….

Och se att 5 av 5 inte gör det man borde göra
För att hindra kollaps eller katastrof
I utvecklingen
Som självklarhet
För att det inte är självklart för alla
Och efter kollapsen blir det självklart
Ändå….

Men 1 av 5 gör det man borde göra
Om chefen står bakom
Med sin uppmaning
Och kollapsen står bakom
Som erfarenhet…

Läkaren eller läraren kan se det
Som ett krav
Men egentligen är det en förstärkning
Till den professionella rollen
I ett bemötande som har respekt
Som ingrediens…

Empati kan endast äga rum
När dialogen finns
Men om struktur inte tillåter
Dialogen
Måste undantag för regel 9-14 tillämpas
Och skapa tiden mellan 9-14
Och få en individ att bli hörd och sedd
Ta tillvara tillgångar till livet
Den individen som lider
Med rötterna i lidandet
Och med skapandet ur tystnaden….

Dialogen som kanske får pappret
Intyget
Blanketten
Remissen
Pedagogiska utredningen fördjupad version
Och medicinska förutsättningar till arbete
Med ICF-CY modellen
Som finns i allt som finns
Att visa personen som den föddes…

Det kallas för ICF-CY tankemodell
Och det finns överallt
Men ingen känner den
Den är transparent
Och självklart…

Delaktighetsprinciperna
Ska inte vara ett undantag…
Dock borde undantaget skapa
En ny tankemodell
För att göra det som inte är självklart
För resten, till resten, dem och vi
Så att det blir självklart för alla.

Där läraren som läkaren
Och elevhälsoteamet så som
Patienthälsovården borde formulera
Sina uppdrag med syn på
Hur ska metodutvecklingen synas
Hur ska blanketterna synas
Hur ska individen synas
Och få höra viskande
Rösten från individen
Synliggöra styrkorna med starka sidor
Och våga skriva om behov som svaga sidor
Men aldrig se behov som ett problem
Och styrkor som hinder

När styrkor blir hinder
Är för att behov inte tas till vara

Artikel 1 Om Behov
Den enda vägen
Vet individen själv
Bara den blir hörd och sedd
Och får verktyg till sin praktik….
Får lära sig att leva och inte bara
Att Överleva….

Artikel 2 Om stöd
En resurs är kunskap
Som förmedlas
I en tolkning
som är en översättning som behovs
ett tecken eller en bild
En karta eller en mening
Det lilla extra i en dialog
Det intraverbala….

Artikel 3 Om dialogen
Ett resonemang
I en dialog
Som uppträder
Med alternativ
kommunikation
Precis där
på toppen av berget
Eller djup i botten av ishavet
Där det händer det viktigaste
Med allt vi har
Här och Nu
Tiden som finns.

Artikel 4 Om Tillsyn
Lex Maria som till vården
Lex Sara till skolan
Exceptionell Harmoni
För undantag till regel 9 till 14
Till en mamma som inte kan hämta
Sina barn på dagis och på skolan
Kan arbeta från 50% på halvtid
Och göra det kan andra göra heltid
Och inte får av vården
Sjukintyg till försäkringskassan
Och arbetar i elevhälsovården
Med viktiga frågor och flexibelt schema
Med pys paragraf i handen…


Artikel 5 Om dokumentation
Och dokumentation på papper med metodutveckling….
I den andra handen….
Och som jonglerare bollar bollarna i luften
med ett leende….
Det finns 4 steg för allt som finns
Det kan ge verksamhetsstöd vid behov.

Artikel 6 Om delat ansvar
Kommunen blundade bakom alla papper
Och gav sitt sista ord med tystnad.
Samarbete behövs med nätverkskontakt
Undantaget för sekretess regeln vid behov
Av samsyn och flera parter ger livssyn.

Om Tolkcentralen

Det var mycket viktigt
Med ordföljd
i en översättning
Till den döv person

När glaset står på kanten av bordet
Och tolk tecknar ”glas” först
Medan individen föreställer sig ”glaset”
Och den ramlar ner
Utan bordet….

Tolk som översätter
Till tecken
fick lära sig en viktig sak
Om tvåspråkighet…

Att först tecknar tolken ”bord”
Så att ”glaset” ska stå på ytan
Då förstår individen som är döv
Att på bordet står glaset
När glaset står på bordet….

Det handlar om visuellt språk
När en tolk
Översätter till döva
Det döva inte hör
Språket som talas

Men döva kan läsa
Och kan lära sig teckenspråk
som modersmål
Döva lär sig läsa som kineser
Med tvåspråkighet…


I Kina skrivs språket på ett sätt
Det är symboler
Men talande språket är en sång
Som inte liknar symboler
Det är en melodi
Som symboliserar
begrepp

Döva lär sig tecken och språk
Genom två språk…

Hörselskadade lär sig tala
Med kroppsspråk
med ett språk i ena kanten
Och med resten från ett annat språk
Genom det visuella
Som en detalj
Till helheten…

När mutism eller tystnaden
Autism och alfabetism
Det handlar om samma sak
Dövheten till helheten
I detaljen som tar helheten
Och glaset ramlar
Utan bordets existens

Ingen tolk kunde översätta
Till autism
Det som var viktigt för mutism

Rösten där inne säger
Skriker tyst
Att resursen ska översätta
På bordet finns glaset
När läraren säger
Att glaset står på bordet…

Precis som en döv behöver
Sin egen gammatik
Har autism sitt tysta språk med bilder
Med sin egen ordföljd och regler
Gammatiska reglerna är sociala koderna till samhället
Beteendenormerna tar för sig sin del i detta
Att lära barn att leva
Och inte bara att överleva…


Kan det finnas föreskrifter
Till lagstiftelsen
Som ger individ med smärta
Att gå, höra och göra
Rätten till att få leva
Och inte bara överleva?

Att kunna arbeta utifrån sina egna förutsättningar
Och låta individen utvecklas så lång som möjligt
I enighet med sina styrkor och behov
Med verktyg som återger helheten
Harmoni till tillvaron i livets flod….

Hopp
Det allt som finns
När inget finns kvar

Tro är allt som behövs
För att få ihop
Syn på hopp
Vid liv

Tystnad
Är allt jag kan
När tillvaron
Visar oss att Kärlek, fred och glädje
Finns inom oss….

Tiden är det enda vi har
Här och Nu
I Medveten Närvaro

Ord är allt vi har som norm
Men tillvaron lämnade livstecken
Dikten blev till som bön
Till framtiden
Och skapade ljus
Till livets flod…
Som en gåva och tack till nyckelpersoner som fick syn på ljus med livssyn…

V.P.

Kommentarer: (1)

  1. Bra beskrivning på att människor behöver individuell hjälp.
Målning av fågel på gren Blommor tecknade i grönt, lila och rött Dörr med beslag

Senaste livsberättelserna

Det finns mycket som vi inte vet om hur det är att leva med funktionsnedsättning. Både förr och nu.

Senaste livsberättelserna

Plåtkonstruktion

Berätta din historia

Vad vill du berätta om ditt liv? Skriv, teckna eller tala. Skicka gärna med en bild.

Berätta din historia

Anna Wallsten

Så använde jag Livsbild i utbildningen

Anna Wallsten har haft stor nytta av Livsbild i sin etnologutbildning. Berättelserna om personliga, historiska och samhälleliga förändringar är intressanta för forskare på olika områden, skriver hon på Veckans tema.

Så använde jag Livsbild i utbildningen

Är du med i en förening?

Nu kan du berätta om vad föreningslivet betytt för dig. Varför är du med? Vad är roligast? Är något tråkigt? Du kanske inte alls är med i någon förening – varför i så fall?

Är du med i en förening?